Машина за лазерен разкрой Машина за лазерен разкрой

От 01.06.2016 вече имаме машина за лазерен разкрой 2000 W, с възможност за рязане до 16мм.